SLOVENSKO IMUNOLOŠKO DRUŠTVO

Smo imunološki navdušenci, ki se profesionalno ukvarjamo z raziskovanjem imunskih sistemov in zdravljenjem bolezni, ki jih povzročajo spremembe v imunskem odzivu. Društvo vključuje bazične in klinične imunologe in alergologe in je del Evropske federacije imunoloških društev (EFIS) ter tudi Mednarodne zveze imunoloških društev (IUIS).

ZADNJE OBJAVE

ZGODOVINA DRUŠTVA

Slovensko imunološko društvo ima dolgoletno tradicijo. Ustanovljeno je bilo leta 1976 in se od takrat preko različnih aktivnosti trudi povezovati imunološke raziskovalce, zdravnike in pedagoge ter omogočati, da je slovenska imunologija v svetovnem vrhu. Zgodovina društva je na kratko povzeta na časovnem traku.

1976 – 1990

Predsednik: Banič; Kotnik
Podpredsednik: Serša; Wraber
Tajnik: Vozelj; Wraber-Herzog
Blagajnik: Klampfer Škapnik

28.10.1976 – Ustanovljeno
15.8.1977 – Registrirano
24.8.1977 – Statut
1982 – 7th Jugoslovanski imunološki simpozij

1991 – 2010

Predsednik: Kotnik
Podpredsednik: Wraber
Tajnik: Ihan
Blagajnik: Simič

1991 – Slovenija: Deklaracija o naodvisnosti
1992 – ISS ni več del Imunološkega društva Federativne republike Jugoslavije
8.5.1996 – Statut
2.7.1997 – Register
12.8.1997 – EFIS & IUIS
1998 – 1. simpozij: Imunologija in klinika
1999 – Imunologija in klinika II: štirje obrazi preobčutljivosti
2000 – 1. simpozij z mednarodno udeležbo: Imunologija in klinika III
2004 – 1. simpozij z mednarodno udeležbo: Tumorska imunologija in imunomodulacija

2011 – …


Predsednik: Čurin Šerbec
Podpredsednik: Ihan; Rijavec
Tajnik: Narat; Hafner Bratkovič
Blagajnik: Vidan Jeras; Bidovec Stojkovič

2012 – 5. simpozij: Imunološke zgodbe
2014 – Simpozij: Monoklonska protitelesa: proizvodnja, raziskave in klinika
2014 – Naš imunski sistem: kaj je in kako nas ščiti pred boleznimi
(prevod: Kotnik)
2016 – 6. simpozij: Imunološke zgodbe mladih
2018 – 7. simpozij: Nobelove nagrade 2018
2020 – 7. SLOVENSKI PNEVMOLOŠKI KONGRES združen s kongresom alergologije in imunologije
2023 – 8. simpozij SID z mednarodno udeležbo

Častni člani: Marjan Vozelj (1997), Stanko Banič (1999), Draga Černelč (1999), Mateja Bohinjec (1999), Jana Furlan (1999), Ana Zlata Dragaš (2000), Miha Likar (2004), Stojan Plesničar (2004),  Vladimir Kotnik (2012), Branka Wraber (2012)