Med 23. in 26. novembrom 2022 smo se udeležili srednjeevropskega imunološkega in alergološkega kongresa v Pragi. Udeleženci so prihajali iz šestih držav, Češke, Slovaške, Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske.

Slovenska stroka se je predstavila 26. novembra z naslednjim programom:

14.00 – 14.25 Presentation SLOVENIAN Societies
Moderatorka: Iva Hafner Bratkovič
14.25 – 14.55 Iva Hafner Bratkovič – Deconstructing inflammasomes
14.55 – 15.15 Mateja Manček Keber – Oxidative stress derived extracellular vesicles promote inflammation in chronic diseases
15.15 – 15.30 Andreja Nataša Kopitar – Immune response in acute and post-acute multisystem inflammatory sindrome (MIS-C) (15′)
15.30 – 15.45 Jelka Pohar – Regulatory T cells for Treatment of Autoimmune Disorders
15.45 – 16.00 Sara Orehek – Antitumor immunity boosted by GSDMD-induced necrosis

Moderatorka: Urška Bidovec-Stojković
16.15 – 16.45 Urška Bidovec-Stojković – Immunological and inflammatory profiles in hospitalized patients with COVID-19
16.45 – 17.05 Maja Čemažar- Gene therapy with interleukin-12; from bench to phase one clinical trial
17.05 – 17.20 Urša Žibert – IL-6, suPAR and MR-proADM as prognostic factor of outcome in COVID-19 patients
17.20 – 17.35 Maša Bošnjak – Immunogenicity of plasmid DNA electrotransfer in different skin cell types
17.35 – 17.50 Jerneja Debeljak – Novel combination of experimental and bioinformatic approaches for epitope identification in allergic diseases

Aktivni smo bili tudi na posterski sekciji:
Long-term Covid-19 antibody dynamics in fully vaccinated individuals
Urška Bidovec-Stojković; Julij Šelb; Ana Koren; Petra Svetina; Mojca Novak; Katja Vrankar; Viktorija Tomič; Maruša Ravnik; Žan Kogovšek; Urša Žibert; Monika Šohar; Ines Hasanović; Luka Dejanović; Nina Rupar; Ajda Demšar Luzar; Aleš Rozman; Peter Korošec; Matija Rijavec
University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases, Golnik, Slovenia

Znanstveni program