Kongres poteka od 18. do 20. aprila 2024.

Spoštovani kolegi!

Združenje pnevmologov Slovenije skupaj s Slovenskim združenjem za alergologijo in klinično imunologijo, Slovenskim imunološkim društvom, Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji ter v sodelovanju z Univerzitetno kliniko Golnik, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor organizira 8. Slovenski pnevmološki kongres združen z alergološkim in imunološkim kongresom.

Glavni namen kongresa je združiti zdravnike, medicinske sestre, raziskovalce iz regije in ponuditi priložnost za predstavitev rezultatov znanstvenega in kliničnega dela na področju pnevmologije, alergologije in imunologije.

Vljudno vabljeni, da se kongresa udeležite in aktivno sodelujete z oddajo povzetkov za posterje in z ustnimi prispevki.

Veselim se, da vas aprila 2024 pozdravim v Ljubljani.

Prof. Mitja Košnik dr. med.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa 

Več o kongresu, seznam tem in prijava.